Slide background Image layer

100MB

 • Үнэ
  1.000 төг
 • Хоног
  3 хоног

Захиалах

500MB

 • Үнэ
  4.000 төг
 • Хоног
  8 хоног

Захиалах

4GB

 • Үнэ
  10.000 төг
 • Хоног
  2 өдөр

Захиалах

2GB

 • Үнэ
  12.000 төг
 • Хоног
  30 хоног

Захиалах

5GB

 • Үнэ
  20.000 төг
 • Хоног
  30 хоног

Захиалах

10GB

 • Үнэ
  30.000 төг
 • Хоног
  30 хоног

Захиалах

20GB

 • Үнэ
  60.000 төг
 • Хоног
  90 хоног

Захиалах

50GB

 • Үнэ
  120.000 төг
 • Хоног
  180 хоног

Захиалах

120GB

 • Үнэ
  240.000 төг
 • Хоног
  365 хоног

Захиалах

Үнэ Дата Хугацаа
20.000 төг 5GB 30 хоног
Хэмжээ Үнэ
1КВ 0.02 төг

1 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  1.000 төг
 • Нөхцөл
  3GB хурдны хязгааргүй, 3GB-аас дээш 1mbps

30 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  25.000 төг
 • Нөхцөл
  8GB хурдны хязгааргүй, 8GB-аас дээш 2mbps

365 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  240.000 төг
 • Нөхцөл
  10GB хурдны хязгааргүй, 10GB-аас дээш 2mbps/30 хоног тутам дээрхи хурд дахин тохируулагдана/

ХЯЗГААРГҮЙ ДАТА багцыг Жи-Мобайлын үйлчилгээний салбаруудаас худалдан авах боломжтойгоос гадна гар утаснаасаа 235 дугаарт 1day, 30day, 365day гэсэн утгыг илгээн нэгжээрээ худалдан авч ашиглаарай. 365 хоногийн хязгааргүй багцын хурд нь 30 хоног тутам шинэчлэгдэнэ.

- Нэгжээр дата багц авах бол сонгосон дата багцын хэмжээг бичиж 235 дугаарт мессеж илгээнэ. Жишээ нь : 2GB 235 Send
- Үйлчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө хугацаагаа сунгавал үлдэгдэл дата хадгалагдах ба хугацаа дууссан тохиолдолд устана.
- Жи-Интернет үйлчилгээний дугаараар яриа хийж, мессеж илгээх боломжтой.
- 2 өдрийн 4GB багц нь дараа өдрийн 00:00 цаг хүртэл хүчинтэй ба хугацаа дуусахад үлдсэн хэрэглээ устана.
- Багцаас хэтэрсэн хэрэглээ задгай тарифаар бодогдоно. 1Кb = 0.02 төг
- Дата багцын үлдэгдэл шалгахдаа: D 236 Send