+ БОЛОМЖИЙГ ТАНД хүргэх eSIM худалдаанд гарлаа.

+ БОЛОМЖИЙГ ТАНД хүргэх eSIM худалдаанд гарлаа.