ЦЭНЭГЛЭ ХОЖ намрын урамшуулал эхэллээ

ЦЭНЭГЛЭ ХОЖ намрын урамшуулал эхэллээ