Гар утас, төхөөрөмж драйвер татах

Үйлдвэрлэгч
Татах холбоос
Тайлбар
Жи-Интернетфон Андройд АпликейшнТатаж авахАндройд үйлдлийн системтэй бүх төрлийн гар утсанд суулган ашиглана
 ANYDATA
Smartphone Утасны гарын авлагаТатаж авах 
 USB driver - Windows Татаж авахWindows үйлдэлийн систем дээр таниулах драйвер
 USB driver + Заавар - Mac Татаж авахMAC үйлдэлийн систем дээр таниулах драйвер
ADU-310, ADU-520 модемТатаж авахWindows XP, Windows ME, Windows 98 үйлдлийн систем дээр  таниулах драйвер
ADU-310, ADU-520 модемТатаж авахWindows 7, Windows VISTA үйлдлийн систем дээр  таниулах драйвер
ADU-310, ADU-520 модем гарын авлагаТатаж авах 
 G-MODE
USB driverТатаж авах
 
USB driver Win7Татаж авахWindows-7 үйлдлийн систем дээр таниулах хувилбар
F-350, F351 гар утасны Win-7 үйлдлийн системд ашиглагдах драйверТатаж авах 
 HANA
 USB driverТатаж авах 
 HISENSE

Hisence-HS C-1110

татаж авах

 

 UBIQUAM
UBIQUAM бүх төрлийн гар утасны драйверТатаж авах32,64bit Win-7 үйлдлийн системд тохирно
 USB dirver 2 /Шинэ/Татаж авахШинэ драйвер нь ямар нэгэн гар тохиргооны оролцоогүй танигдах болно.
 USB dirver 1 /Хуучин/Татаж авахХуучин драйвер нь U-800, U-520 гар утаснуудад ажиллахгүй болно.
 Интернэтэд холбогдох зааварчилгаТатаж авахХуучин драйверийн алхамаар хийгдсэн зааварчилгаа
 Интернэтэд холбогдох зааварчилгаа Татаж авахWindows XP үйлдэлийн систем дээр хийх зааварчилгаа
 Интернэтэд холбогдох зааварчилгааТатаж авахWindows Vista үйлдэлийн систем дээр хийх зааварчилгаа
 U-300 PC-SyncТатаж авах U-300 гар утаснаас зураг, дуу , утасны жагсаалт хуулах, нэмэхэд ашиглагдах програм
 U-800 PC-SyncТатаж авахU-800 гар утаснаас утасны жагсаалт хуулах, нэмэхэд ашиглагдах програм
U-300 Install CDтатаж авах 
 U-300 утасны гарын авлагаТатаж авах  
 U-400 утасны гарын авлагаТатаж авах  
 U-200 утасны гарын авлагаТатаж авах  
 AIRPLUS
 EVDO модем MCD-650 гарын авлагаТатаж авах  
 USB driverТатаж авах 
 PANTECH; HYUNDAI
 USB driverТатаж авах 
 AIJI SYSTEMS  
AM-100 утасны USB driverТатаж авах 
AP-310 терминалны USB driverТатаж авах 
AU-150 1х модемны драйверТатаж авах 
 ZTE
  EVDO модем программ, driverТатаж авах 
  Access box программ, driverТатаж авах 
 JOA TELECOM (L-210, L-200, L-100)
 USB driverТатаж авах 
USB драйвер Win-7  (L100, L-210 )Татаж авахWindows-7 үйлдлийн системд ашишлагдана.
  KYOCERA
 KE-301 Pc-SyncТатаж авах 
 KE-301 driverТатаж авах 
 ZAKANG
 ZX-410 Pc-SyncТатаж авах 
 ZX-410 driverТатаж авах 
HYUNDAI PETATEL  
HK-668Bтатаж авахWindows-7 үйлдлийн системд ашиглагдана
 SELECTS
 BJ-101 Pc-Sync, DriverТатаж авах 
VERTEX WIRELESS
VW-100 /гарын авлага, заавар, EVDO Rev-A/татаж авах 
VW110 /гарын авлага/Татаж авах 
VW110 /Driver, Интернэтэд холбогдох зааварчилга/ - WindowsТатаж авах 
VW110 /Driver, Интернэтэд холбогдох зааварчилга/ - MACТатаж авах 
VW110 /Driver, Интернэтэд холбогдох зааварчилга/ - LINUXТатаж авах 
BELLING  
BCT-770 /Интернэтэд холбогдох зааварчилга/Татаж авах 
C-Motech  
CNU-680 /Windows/Татаж авах 
CNU-680 Driver + Заавар /MAC/Татаж авах 
KAKA TECH  
K800 USB DriverТатаж авах 
HAIER  
C2078Татаж авах
 
 Та өөрөө инженер /Инженер зөвлөж байна/ - Интернет холболт
 Ихэнх тохиолдолд хийх аргуудТатаж авахБүх төхөөрөмж
Үйлдвэрлэгч
Татах холбоос
Тайлбар
Жи-Интернетфон Андройд АпликейшнТатаж авахАндройд үйлдлийн системтэй бүх төрлийн гар утсанд суулган ашиглана
 ANYDATA
Smartphone Утасны гарын авлагаТатаж авах 
 USB driver - Windows Татаж авахWindows үйлдэлийн систем дээр таниулах драйвер
 USB driver + Заавар - Mac Татаж авахMAC үйлдэлийн систем дээр таниулах драйвер
ADU-310, ADU-520 модемТатаж авахWindows XP, Windows ME, Windows 98 үйлдлийн систем дээр  таниулах драйвер
ADU-310, ADU-520 модемТатаж авахWindows 7, Windows VISTA үйлдлийн систем дээр  таниулах драйвер
ADU-310, ADU-520 модем гарын авлагаТатаж авах 
 G-MODE
USB driverТатаж авах
 
USB driver Win7Татаж авахWindows-7 үйлдлийн систем дээр таниулах хувилбар
F-350, F351 гар утасны Win-7 үйлдлийн системд ашиглагдах драйверТатаж авах 
 HANA
 USB driverТатаж авах 
 HISENSE

Hisence-HS C-1110

татаж авах

 

 UBIQUAM
UBIQUAM бүх төрлийн гар утасны драйверТатаж авах32,64bit Win-7 үйлдлийн системд тохирно
 USB dirver 2 /Шинэ/Татаж авахШинэ драйвер нь ямар нэгэн гар тохиргооны оролцоогүй танигдах болно.
 USB dirver 1 /Хуучин/Татаж авахХуучин драйвер нь U-800, U-520 гар утаснуудад ажиллахгүй болно.
 Интернэтэд холбогдох зааварчилгаТатаж авахХуучин драйверийн алхамаар хийгдсэн зааварчилгаа
 Интернэтэд холбогдох зааварчилгаа Татаж авахWindows XP үйлдэлийн систем дээр хийх зааварчилгаа
 Интернэтэд холбогдох зааварчилгааТатаж авахWindows Vista үйлдэлийн систем дээр хийх зааварчилгаа
 U-300 PC-SyncТатаж авах U-300 гар утаснаас зураг, дуу , утасны жагсаалт хуулах, нэмэхэд ашиглагдах програм
 U-800 PC-SyncТатаж авахU-800 гар утаснаас утасны жагсаалт хуулах, нэмэхэд ашиглагдах програм
U-300 Install CDтатаж авах 
 U-300 утасны гарын авлагаТатаж авах  
 U-400 утасны гарын авлагаТатаж авах  
 U-200 утасны гарын авлагаТатаж авах  
 AIRPLUS
 EVDO модем MCD-650 гарын авлагаТатаж авах  
 USB driverТатаж авах 
 PANTECH; HYUNDAI
 USB driverТатаж авах 
 AIJI SYSTEMS  
AM-100 утасны USB driverТатаж авах 
AP-310 терминалны USB driverТатаж авах 
AU-150 1х модемны драйверТатаж авах 
 ZTE
  EVDO модем программ, driverТатаж авах 
  Access box программ, driverТатаж авах 
 JOA TELECOM (L-210, L-200, L-100)
 USB driverТатаж авах 
USB драйвер Win-7  (L100, L-210 )Татаж авахWindows-7 үйлдлийн системд ашишлагдана.
  KYOCERA
 KE-301 Pc-SyncТатаж авах 
 KE-301 driverТатаж авах 
 ZAKANG
 ZX-410 Pc-SyncТатаж авах 
 ZX-410 driverТатаж авах 
HYUNDAI PETATEL  
HK-668Bтатаж авахWindows-7 үйлдлийн системд ашиглагдана
 SELECTS
 BJ-101 Pc-Sync, DriverТатаж авах 
VERTEX WIRELESS
VW-100 /гарын авлага, заавар, EVDO Rev-A/татаж авах 
VW110 /гарын авлага/Татаж авах 
VW110 /Driver, Интернэтэд холбогдох зааварчилга/ - WindowsТатаж авах 
VW110 /Driver, Интернэтэд холбогдох зааварчилга/ - MACТатаж авах 
VW110 /Driver, Интернэтэд холбогдох зааварчилга/ - LINUXТатаж авах 
BELLING  
BCT-770 /Интернэтэд холбогдох зааварчилга/ Гарын авлага
Татаж авах
 
C-Motech  
CNU-680 /Windows/Татаж авах 
CNU-680 Driver + Заавар /MAC/Татаж авах 
KAKA TECH  
K800 USB DriverТатаж авах 
HAIER  
C2078Татаж авах
 
 Та өөрөө инженер /Инженер зөвлөж байна/ - Интернет холболт
 Ихэнх тохиолдолд хийх аргуудТатаж авахБүх төхөөрөмж