Slide background Image layer

Давуу тал

ХЯЗГААРГҮЙ СОНГОЛТ ХЯЗГААРГҮЙ ХЭРЭГЛЭЭ ХЯЗГААРГҮЙ ИНТЕРНЕТ
Сарын хэрэглээндээ тохируулан үйлчилгээгээ сонгож багцаа өөрөө бүрдүүлнэ Яриа, дата, мессеж үйлчилгээг сарын турш хязгааргүй ашиглана Хурд, хэрэглээний хязгааргүй интернет ашиглах боломжтой

Үнэ тариф

Яриа
Мессеж
Дата

 
Сүлжээндээ хязгааргүй

7.000 төг

Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш

2.000 төг

Хязгааргүй 2GB

12.000 төг

Хязгааргүй 5GB

20.000 төг 
Сүлжээндээ хязгааргүй
Бусад сүлжээнд 250мин

17.000 төг

Сүлжээндээ өдөр бүр 200ш
Бусад сүлжээнд нэг сард 500ш

4.500 төг

Хязгааргүй 10GB

28.000 төг

Хурд, хэрэглээ хязгааргүй

42.000 төг 
Сүлжээндээ хязгааргүй
Бусад сүлжээнд 1000мин

27.000 төг
 

- Нэмэлт үйлчилгээ, тусгай дугаарт холбогдсон болон багцаас гадуурх хэрэглээний төлбөр задгай тарифаар тооцогдон сарын суурь хураамж дээр нэмэгдэж төлбөр бодогдоно.

- Хэрэглээ хязгааргүй ба 2GB, 5GB, 10GB-аас хэтэрсэн хэрэглээ 1mbps, 1.5mbps, 2mbps хурдаар интернэтэд холбогдоно.
- 42.000 төгрөгийн дата багц нь интернэтэд хурд, хэрэглээний хязгааргүй холбогдоно

Задгай хэрэглээний тариф

Яриа
Мессеж
Дата

 
Бүх сүлжээнд 55 төг
Сүлжээндээ 10 төг / Бусад сүлжээнд 25 төг
1 КВ - 0.02 төг

 

Санаан зоргоор ярих Үндэсний операторын сүлжээнд нэгдэхийг хүссэн Эрхэм та доорх бичиг баримтыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр хүрэлцэн ирнэ үү.

 

ХУВЬ ХҮН: Цахим үнэмлэх

БАЙГУУЛЛАГА: Албан хүсэлт болон байгууллагын гэрчилгээний хуулбар

Сонгосон багцын суурь хураамж 9.000 - 14.000төг 16.500 - 39.500төг 41.000 - 55.000төг 57.000 - 73.500төг
Бүртгэлийн хүраамж     10.000төг  
Үндсэн барьцаа 50.000төг
80.000төг, 100.000төг
50.000төг, 80.000төг
100.000төг
80.000төг, 100.000төг 100.000төг
ОУ-ын ярианы эрхтэй барьцаа     200.000 төг  
Роуминг эрхтэй барьцаа     400.000 төг  

Байршуулсан үндсэн барьцаа төлбөрийн 1.5-тай тэнцэх дүнгээр таны хэрэглээ хязгаарлагдана.

9311XXXX : Бүртгэлийн хураамж - 100.000₮, Барьцаа - 100.000₮, Роуминг эрхтэй барьцаа - 400.000₮, ОУ-ын ярианы эрхийг нэмэлт барьцаа төлөхгүйгээр нээлгэх боломжтой.

Сарын дунд үед таны хэрэглээ хязгаартаа хүрч дугаар тань хаагдсан тохиолдолд нэмэлт эрхээс сонгож үйлчилгээний эрхээ сунгана.

10.000төгрөг болон түүнээс дээш дүнгээр авах боломжтой

Нэмэлт эрхийг хэдэн ч удаа авах боломжтой бөгөөд сар дуусахад илүү гарсан нэмэлт эрх тань дараа сарын ярианы төлбөрөөс хасагдана.