Давуу тал

ХЭРЭГЛЭЭНД ТОХИРСОН БАГЦЫН СОНГОЛТУУД ХЯЗГААРГҮЙ ДАТА ЭРХ НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРАМШУУЛАЛ
Сарын хэрэглээндээ тохируулан үйлчилгээний олон төрлийн багцаас сонгох боломжтой Аль ч багцыг сонгосон дата хэрэглээ хязгааргүй G-tone, Дуудлага хадгалах үйлчилгээний урамшуулалтай
 

ХУВЬ ХҮН: Цахим үнэмлэх

БАЙГУУЛЛАГА: Албан хүсэлт болон байгууллагын гэрчилгээний хуулбар

Сонгосон багцын суурь хураамж 10.000төг 20.000төг 30.000төг 40.000төг 60.000төг 100.000төг
Бүртгэлийн хүраамж 10.000төг
Үндсэн барьцаа 30.000төг, 50.000төг, 80.000төг, 100.000төг, 100.000төг, 200.000төг,
50.000төг, 80.000төг, 100.000төг 200.000төг 400.000төг 400.000төг
80.000төг, 100.000төг
100.000төг
ОУ-ын ярианы эрхтэй барьцаа 200.000 төг
Роуминг эрхтэй барьцаа 400.000 төг

Байршуулсан үндсэн барьцаа төлбөрийн 1.5-тай тэнцэх дүнгээр таны хэрэглээ хязгаарлагдана.

9311XXXX : Бүртгэлийн хураамж - 100.000₮, Барьцаа - 100.000₮, Роуминг эрхтэй барьцаа - 400.000₮, ОУ-ын ярианы эрхийг нэмэлт барьцаа төлөхгүйгээр нээлгэх боломжтой.