Давуу тал

ХЭРЭГЛЭЭНД ТОХИРСОН БАГЦЫН СОНГОЛТУУД ХЯЗГААРГҮЙ ДАТА ЭРХ НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРАМШУУЛАЛ
Сарын хэрэглээндээ тохируулан үйлчилгээний олон төрлийн багцаас сонгох боломжтой Аль ч багцыг сонгосон дата хэрэглээ хязгааргүй G-tone, Дуудлага хадгалах үйлчилгээний урамшуулалтай
 

ХУВЬ ХҮН: Цахим үнэмлэх

БАЙГУУЛЛАГА: Албан хүсэлт болон байгууллагын гэрчилгээний хуулбар

Бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр 0₮

Байршуулсан үндсэн барьцаа төлбөрийн 1.5-тай тэнцэх дүнгээр таны хэрэглээ хязгаарлагдана.

9311XXXX : Бүртгэлийн хураамж - 100.000₮, Барьцаа - 100.000₮, Роуминг эрхтэй барьцаа - 400.000₮, ОУ-ын ярианы эрхийг нэмэлт барьцаа төлөхгүйгээр нээлгэх боломжтой.

<