Slide background Image layer


0/30 багц

 • Яриа
  Сүлжээндээ 0 төг
  Бусад сүлжээнд 30 төг

 • Мессеж
  Сүлжээндээ: 15 төг
  Бусад сүлжээнд 15 төг

 • Дата
  1КВ = 0.02 төг

0/50 багц

 • Яриа
  Сүлжээндээ 0 төг
  Бусад сүлжээнд 50 төг

 • Мессеж
  Сүлжээндээ: 15 төг
  Бусад сүлжээнд 15 төг

 • Дата
  1КВ = 0.02 төг

30/30 багц

 • Яриа
  Сүлжээндээ 30 төг
  Бусад сүлжээнд 30 төг

 • Мессеж
  Сүлжээндээ: 15 төг
  Бусад сүлжээнд 15 төг

 • Дата
  1КВ = 0.02 төг

50/50 багц

 • Яриа
  Сүлжээндээ 50 төг
  Бусад сүлжээнд 50 төг

 • Мессеж
  Сүлжээндээ: 15 төг
  Бусад сүлжээнд 15 төг

 • Дата
  1КВ = 0.02 төг
Дугаарын үнэ Хоног Дата Дагалдах нэгж
3.000 төг 180 5GB 1.000
                                    
Яриа
/ сүлжээ харгалзахгүй/
Мессеж
/ сүлжээ харгалзахгүй/
Дата тариф
70 төг 15 төг 1КВ = 0.02 төг

Азын дугаарын нэмэгдэл

АнгилалБриллиант дугаарАлтан дугаарМөнгөн дугаарХүрэл дугаар
Дугаарлалт 98ААAAAA 98BBAAAA, 98АA98AA, 98AAAA98, 98AABBAA
98AAAABB, 98ABCCCC
98**AABВ, 98АВ98АВ, 98АВАВ98, 
 98**ABAB, 
98**ABBA,
98AAABBB
98**000B, 98**B000, 98АВАВ89,
98ABBA89 

Үнэ5.000.000 төг1.000.000 төг500.000 төг100.000 төг
Жич: 93, 97, 98 гэсэн дугаарлалтуудаас үүсгүүлэх боломжтой.
Та шинээр худалдан авсан дугаараа 30 хоногийн дотор идэвхижүүлээгүй тохиолдолд дугаар устахыг анхаарна уу. 

Хоногтой цэнэглэгч карт

Картын үнэ Хугацаа Дагалдах нэгж Дагалдах дата Ярианы тариф
Сүлжээндээ / Бусад сүлжээнд
6.000 төг 60 хоног 6.000 - 50 төг/50 төг
11.000 төг 30 хоног 11.000 - 30 төг/30 төг
15.000 төг 30 хоног 5.000 1GB 0 төг/50 төг
60.000 төг 180 хоног 12.000 - 0 төг/50 төг
20.000 төг 30 хоног 5.000 - 0 төг/30 төг

Хоноггүй цэнэглэгч карт

Картын үнэ Дагалдах нэгж
1.000 төг 1.000
2.000 төг 2.000
5.000 төг 5.000
7.000 төг 7.000
10.000 төг 10.000
30.000 төг 30.000

Санамж

- Ярианы тарифаа бууруулан хоногтой картаар дансаа цэнэглэх боломжтой ба үйлчилгээний хугацаа давхар бодогдоно.
- Картын хугацаа дуусахад өмнө нь ашиглаж байсан багцын үлдэгдэл хоног руу шилжинэ. Хоног нь дууссан бол үндсэн 70/70 багц руу 30 хоногтой шилжинэ
- Одоо ашиглаж байгаа багцаасаа өндөр ярианы тарифтай цэнэглэгч картаар цэнэглэх боломжгүй. Жишээлбэл: 0/30 хэрэглэгч бусад багцын хоногтой картаар цэнэглэх боломжгүй - Хэрэглэгчийн үйлчилгээний хугацаа дууссанаас хойш 14 хоног зөвхөн гаднаас дуудлага, мессеж хүлээн авна. Дээрх хугацаа дууссаны дараа орох гарах дуудлага, мессеж хаагдах ба хэрэглэгч 60 хоногийн дотор хоногтой картаар хугацаагаа сунгаагүй тохиолдолд дугаар устаж дахин худалдаанд гарахыг анхаарна уу.

0/30 багцын өдрийн суурь хураамжит хувилбар

Яриа Сүлжээндээ 0 төг
Бусад сүлжээнд 30 төг
Мессеж Сүлжээндээ: 15 төг
Бусад сүлжээнд 15 төг
Өдрийн суурь хураамж 400 төг
Идэвхжүүлэх: ON 030 Send
Цуцлах: OFF 030 Send

0/50 багцын өдрийн суурь хураамжит хувилбар

Яриа Сүлжээндээ 0 төг
Бусад сүлжээнд 50 төг
Мессеж Сүлжээндээ: 15 төг
Бусад сүлжээнд 15 төг
Өдрийн суурь хураамж 300 төг
Идэвхжүүлэх: ON 050 Send
Цуцлах: OFF 050 Send

Санамж

- Аль ч багцын хэрэглэгч хамгийн хямд тарифтай энэхүү үйлчилгээг хүссэн хугацаагаараа хэрэглээндээ тохируулан ашиглах боломжтой. Багц ашигласны төлбөр өдөр бүр дансан дахь нэгжээс тань суутгагдана.
- 0/30, 0/50 багцыг идэвхжүүлэхэд одоогийн багцын нөхцөл өөрчлөгдөж өдрийн суурь хураамжит үйлчилгээнд шилжинэ
- Дансандаа өдрийн суурь хураамжид хүрэлцэхүйц нэгжтэй тохиолдолд багцыг үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой
- Дансны үлдэгдэл өдрийн суурь хураамжид хүрэлцэхгүй эсвэл багцыг цуцлах хүсэлт илгээсэн тохиолдолд өмнө нь ашиглаж байсан багц руу шилжинэ. Хэрэв өмнө нь ашиглаж байсан багцын хугацаа дууссан бол 70/70 багц руу 30 хоногтой шилжинэ.
- Энэхүү хоёр багцыг давхар идэвхжүүлэх боломжгүй

Шинэ хэрэглэгч

Дугаарын үнэ Хоног Дагалдах нэгж
25000 төг 30 3000

Үнэ тариф

Яриа Сүлжээ харгалзахгүй 1сек = 2 төг
Мессеж Сүлжээ харгалзахгүй 15 төг
Дата 1КВ = 0.08 төг
    Ярианы тариф шалгах G 221 Send Нэгж зээлэх  1000 /3000,5000/ 200 Send
    Данс цэнэглэх *312#Нууц дугаар# Нэгжээр дата багц авах 2GB 235 Send
    Дансны үлдэгдэл шалгах *311# Дата багц шалгах D 236 Send
    Үйлчилгээ хооронд шилжих Хоногтой картаар цэнэглэх Нэгжээр дата багц бэлэглэх G 100MB 98xxxxxx 235 Send

                                                      G 2GB 98xxxxxx 235 Send
    Нэгж шилжүүлэх T 500 98xxxxxx 305 Send

Жи-Интернетфон үйлчилгээний дугаарт:  T 1000 78xxxxxx – 305 – send