Slide background Image layer

Багц 20.000
/ 30 хоног/

Яриа 350 мин
Мессеж 350 ш
Дата 4GB

Багц 10.000
/ 15 хоног/

Яриа 150 мин
Мессеж 150 ш
Дата 2GB

Багц 5.000
/ 7 хоног/

Яриа 80 мин
Мессеж 80ш
Дата 1GB

Багц 2.500
/ 3 хоног/

Яриа 40 мин
Мессеж 40ш
Дата 500MB

Багц 1.200
/ 1 хоног/

Яриа 20 мин
Мессеж 20ш
Дата 300MB

- Багц идэвхжүүлэхдээ сонгосон багцын үнийн дүнг 359 дугаарт илгээнэ. Жишээ нь: 20000 359 Send
- Багц идэвхжүүлэх хүсэлт илгээх үед Таны дансны үлдэгдэл сонгосон багцын үнийн дүнтэй тэнцэхүйц эсвэл түүнээс их байх шаардлагатай.
- Багцын үлдэгдлийг шалгахдаа bagc 359 Send
- Багцад дагалдах эрх үндсэн үйлчилгээний эрхээс өмнө ашиглагдана.
- Багцын хугацаа дууссан тохиолдолд үлдэгдэл хэрэглээ хадгалагдахгүй.
- Багцын хугацаа дуусахаас өмнө дагалдах эрх дууссан тохиолдолд үндсэн үйлчилгээний нөхцөлд шилжинэ.
- Нэг дугаарт хичнээн ч багцыг зэрэг идэвхжүүлж болно.
- 0/50 хэрэглэгч багц идэвхжүүлэхэд сүлжээндээ үнэгүй ярих ба багцад дагалдах ярианы эрх нь бусад сүлжээнд дуудлага хийхэд ашиглагдана.
- 50/50 хэрэглэгч багц идэвхжүүлэхэд үйлчилгээний хугацаа сонгосон багцын хоногоор нэмэгдэж сунгагдана.