Slide background Image layer

Багц 15.000
/ 30 хоног/

Яриа 350 мин
Мессеж 350 ш
Дата 700MB

Багц 10.000
/ 20 хоног/

Яриа 200 мин
Мессеж 200 ш
Дата 400MB

Багц 5.000
/ 10 хоног/

Яриа 100 мин
Мессеж 100ш
Дата 200MB

Багц 2.000
/ 5 хоног/

Яриа 50 мин
Мессеж 50ш
Дата 100MB

Багц 1.000
/ 3 хоног/

Яриа 20 мин
Мессеж 20ш
Дата 40MB

- Багц идэвхжүүлэхдээ сонгосон багцын үнийн дүнг 359 дугаарт илгээнэ. Жишээ нь: 15000 359 Send
- Багц идэвхжүүлэх хүсэлт илгээх үед Таны дансны үлдэгдэл сонгосон багцын үнийн дүнтэй тэнцэхүйц эсвэл түүнээс их байх шаардлагатай.
- Багцын үлдэгдлийг шалгахдаа bagc 359 Send
- Багцад дагалдах эрх үндсэн үйлчилгээний эрхээс өмнө ашиглагдана.
- Багцын хугацаа дууссан тохиолдолд үлдэгдэл хэрэглээ хадгалагдахгүй.
- Багцын хугацаа дуусахаас өмнө дагалдах эрх дууссан тохиолдолд үндсэн үйлчилгээний нөхцөлд шилжинэ.
- Нэг дугаарт хичнээн ч багцыг зэрэг идэвхжүүлж болно.
- 0/50 хэрэглэгч багц идэвхжүүлэхэд сүлжээндээ үнэгүй ярих ба багцад дагалдах ярианы эрх нь бусад сүлжээнд дуудлага хийхэд ашиглагдана.
- 50/50 хэрэглэгч багц идэвхжүүлэхэд үйлчилгээний хугацаа сонгосон багцын хоногоор нэмэгдэж сунгагдана.

Онлайн туслах