Slide background Image layer
Үнэ Дата Хугацаа
20.000 төг 5GB 30 хоног
Хэмжээ Үнэ
1КВ 0.02 төг

100MB

 • Үнэ
  1.000 төг
 • Хоног
  3 хоног

Захиалах

500MB

 • Үнэ
  4.000 төг
 • Хоног
  8 хоног

Захиалах

4GB

 • Үнэ
  10.000 төг
 • Хоног
  2 өдөр

Захиалах

2GB

 • Үнэ
  12.000 төг
 • Хоног
  30 хоног

Захиалах

5GB

 • Үнэ
  20.000 төг
 • Хоног
  30 хоног

Захиалах

10GB

 • Үнэ
  30.000 төг
 • Хоног
  30 хоног

Захиалах

20GB

 • Үнэ
  60.000 төг
 • Хоног
  90 хоног

Захиалах

50GB

 • Үнэ
  120.000 төг
 • Хоног
  180 хоног

Захиалах

120GB

 • Үнэ
  240.000 төг
 • Хоног
  365 хоног

Захиалах

 • Нэгжээр дата багц авах бол сонгосон дата багцын хэмжээг бичиж 235 дугаарт мессеж илгээнэ. Жишээ нь : 2GB 235 Send
 • Үйлчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө хугацаагаа сунгавал үлдэгдэл дата хадгалагдах ба хугацаа дууссан тохиолдолд устана. 
 • Жи-Интернет үйлчилгээний дугаараар яриа хийж, мессеж илгээх боломжтой.
 • 2 өдрийн 4GB багц нь дараа өдрийн 00:00 цаг хүртэл хүчинтэй ба хугацаа дуусахад үлдсэн хэрэглээ устана.
 • Багцаас хэтэрсэн хэрэглээ задгай тарифаар бодогдоно. 1Кb = 0.02 төг
 • Дата багцын үлдэгдэл шалгахдаа: D 236 Send
 • Нэгжээрээ хязгааргүй дата багц бэлэглэх боломжтой. Жишээ нь :G 2GB 98xxxxxx 235 Send

1 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  1.000 төг
 • Нөхцөл
  3GB хурдны хязгааргүй, 3GB-аас дээш 1mbps

30 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  25.000 төг
 • Нөхцөл
  8GB хурдны хязгааргүй, 8GB-аас дээш 2mbps

365 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  240.000 төг
 • Нөхцөл
  10GB хурдны хязгааргүй, 10GB-аас дээш 2mbps

 • Хязгааргүй дата багцыг Жимобайлын үйлчилгээний салбаруудаас худалдан авах боломжтойгоос гадна гар утаснаасаа 235 дугаарт 1day, 30day, 365day гэсэн утгыг илгээн нэгжээрэй худалдан авч ашиглаарай.
 • Мөн та My gmobile аппликейшн ашиглан тус багцаа худалдан авах боломжтой.
 • 365 хоногийн хязгааргүй багцын хурд нь 30 хоног тутам шинэчлэгдэнэ.
 • Нэгжээрээ хязгааргүй дата багц бэлэглэх боломжтой. Жишээ нь :G 1day 98xxxxxx 235 Send

Facebook эрх

 • Үндсэн үнэ
  5000 төг
 • Хямдралтай үнэ
  3000 төг
 • Хугацаа
  30 хоног

Захиалах

 • Facebook багцыг Жимобайлын үйлчилгээний салбаруудаас худалдан авах боломжтойгоос гадна гар утаснаасаа 350 дугаарт 30FB, /30fb, 30Fb, 30fB/ гэсэн утгыг илгээн нэгжээрэй худалдан авч ашиглаарай.
 • Мөн та My gmobile аппликейшн ашиглан тус багцаа худалдан авах боломжтой.

<