Slide background Image layer
Үнэ Дата Хугацаа
20.000 төг 5GB 30 хоног
Хэмжээ Үнэ
1КВ 0.02 төг

100MB  

 • Үнэ
  1.000 төг
 • Хоног
  3 хоног

Захиалах

 500MB  

 • Үнэ
  4.000 төг
 • Хоног
  8 хоног

Захиалах

  1GB   

 • Үнэ
  7.000 төг
 • Хоног
  30 өдөр

Захиалах

   3GB    

 • Үнэ
  12.000 төг
 • Хоног
  30 хоног

Захиалах

      8GB    

 • Үнэ
  20.000 төг
 • Хоног
  30 хоног

Захиалах

    20GB   

 • Үнэ
  30.000 төг
 • Хоног
  60 хоног

Захиалах

     240GB    

 • Үнэ
  240.000 төг
 • Хоног
  365 хоног

Захиалах

 • Нэгжээр дата багц авах бол сонгосон дата багцын хэмжээг бичиж 235 дугаарт мессеж илгээнэ. Жишээ нь : 3GB 235 Send
 • Үйлчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө хугацаагаа сунгавал үлдэгдэл дата хадгалагдах ба хугацаа дууссан тохиолдолд устана. 
 • Жи-Интернет үйлчилгээний дугаараар яриа хийж, мессеж илгээх боломжтой.
 • Багцаас хэтэрсэн хэрэглээ задгай тарифаар бодогдоно. 1Кb = 0.02 төг
 • Дата багцын үлдэгдэл шалгахдаа: D 236 Send
 • Нэгжээрээ хязгааргүй дата багц бэлэглэх боломжтой. Жишээ нь: G 1GB 98xxxxxx 235 Send

1 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  1.000 төг
 • Нөхцөл
  1GB хурдны хязгааргүй, 1GB-аас дээш 1mbps

3 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  3.000 төг
 • Нөхцөл
  2GB хурдны хязгааргүй, 2GB-аас дээш 512kbps

7 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  7.000 төг
 • Нөхцөл
  5GB хурдны хязгааргүй, 5GB-аас дээш 512kbps

14 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  13.000 төг
 • Нөхцөл
  10GB хурдны хязгааргүй, 10GB-аас дээш 512kbps

30 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  25.000 төг
 • Нөхцөл
  12GB хурдны хязгааргүй, 12GB-аас дээш 1mbps

90 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  75.000 төг
 • Нөхцөл
  Сар бүр 15GB хурдны хязгааргүй, 15GB-аас дээш 1mbps

365 хоногийн хязгааргүй

 • Үнэ
  240.000 төг
 • Нөхцөл
  Сар бүр 15GB хурдны хязгааргүй, 15GB-аас дээш 1mbps

 • Хязгааргүй дата багцыг Жимобайлын үйлчилгээний салбаруудаас худалдан авах боломжтойгоос гадна гар утаснаасаа 235 дугаарт 1day, 3day, 7day, 14day, 30day, 90day, 365day гэсэн утгыг илгээн нэгжээрэй худалдан авч ашиглаарай.
 • Мөн та My gmobile аппликейшн ашиглан тус багцаа худалдан авах боломжтой.
 • 90 хоногийн хязгааргүй багц, 365 хоногийн хязгааргүй багцын хурд нь 30 хоног тутам шинэчлэгдэнэ.
 • Нэгжээрээ хязгааргүй дата багц бэлэглэх боломжтой. Жишээ нь :G 1day 98xxxxxx 235 Send

Social mix

Үнэ Ашиглах апп Хугацаа
4000 төг Facebook
Messenger
Instagram
Tik tok
Youtube
Netflix
5 хоног

 • Зөвхөн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч ашиглана.
 • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний дугаартай хэрэглэгч Social Mix багцыг дансан дах нэгж болон үйлчилгээний салбараас худалдан авах боломжтой.
 • Нэгжээрээ идэвхижүүлэх боломжтой. Жишээ нь: Mix 235 Send
 • Бонус нэгжтэй хэрэглэгч тухайн багцыг идэвхижүүлсэн тохиолдолд “Social Mix” дата багц эхэнд зарцуулагдана.
 • Хязгааргүй дата багцтай болон Social Mix багцтай хэрэглэгч уг багцыг давхар идэвхжүүлэх боломжгүй.

Facebook эрх

 • Үндсэн үнэ
  5000 төг
 • Хямдралтай үнэ
  3000 төг
 • Хугацаа
  30 хоног

Захиалах

Facebook эрх

 • Үндсэн үнэ
  30000 төг
 • Хямдралтай үнэ
  18000 төг
 • Хугацаа
  180 хоног

Захиалах

Facebook эрх

 • Үндсэн үнэ
  60000 төг
 • Хямдралтай үнэ
  36000 төг
 • Хугацаа
  365 хоног

Захиалах

 • Facebook багцыг Жимобайлын үйлчилгээний салбаруудаас худалдан авах боломжтойгоос гадна гар утаснаасаа 235 дугаарт 30FB, /30fb, 30Fb, 30fB/ гэсэн утгыг илгээн нэгжээрэй худалдан авч ашиглаарай.
 • Мөн та My gmobile аппликейшн ашиглан тус багцаа худалдан авах боломжтой.