УРАМШУУЛАЛ МЭДЭЭЛЭЛ

ЦЭНЭГЛЭ ХОЖ намрын урамшуулал эхэллээ

   

ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД

МЭДЭГДЭЛ

 

Хэрэглэгчдийн анхааралд

 

ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮНЭГҮЙ БОЛЛОО

   

ЗАСАЛ НОМОО ЗАЙНААС УНШУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.