УРАМШУУЛАЛ МЭДЭЭЛЭЛ

ЗАСАЛ НОМОО ЗАЙНААС УНШУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.

 

ДАТАТАЙ ДАРХЛААТАЙ КАРТ ХУДАЛДААНД ГАРЛАА

 

ЦАХИМ БОЛОМЖУУД

 

МЭДЭГДЭЛ

 

+ БОЛОМЖИЙГ ТАНД ХҮРГЭХ eSIM ХУДАЛДААНД ГАРЛАА

 

ШИНЭ МЭДРЭМЖ-ШИНЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭНЭ БОЛ FEEL

Хүссэнээрээ сонголтоо хийж гайхалтай мэдрэмжүүдийг мэдэр. Энэ бол шинэчлэгдсэн ДАТА үйлчилгээ #FEEL МЭДРЭМЖ БОЛ ХЯЗГААРГҮЙ