Facebook багц

 Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид болон бүх төрлийн дата багцтай хэрэглэгчид FACEBOOK ашиглахад дата унахгүй урамшуулал хэвээр үргэлжилж байна.

     Харин дата багцгүй хэрэглэгчид дансаа хэрэглээндээ тохирох датагаар цэнэглээд FACEBOOK-ээ үргэлжлүүлэн төлбөргүй ашиглах боломжтой.
Мөн 350 тусгай дугаарт 30FB гэж илгээн 30 хоногтой Facebook багцаа 1000₮-р худалдан аваад өдөр бүр 30MB дата эрх бэлгэнд аваарай.

Онлайн туслах