100%-н бонус НЭГЖ+ДАТА-тай Сар шинийн бэлгийн карт худалдаанд гарлаа.

100%-н бонус НЭГЖ+ДАТА-тай Сар шинийн бэлгийн карт худалдаанд гарлаа.

Нэгж гэмээнэ үржигдэн өссөн
Дата гэмээнэ арвижин өссөн
100%-н бонус НЭГЖ+ДАТА-тай Сар шинийн БЭЛЭГтэй карт худалдаанд гарлаа.
Хэрвээ та сар шинийн бэлгийн картын 1000 нэгжээр дансаа цэнэглэхэд 100%-ийн бонус 1000 нэгж + 1GB дата.
2000 нэгжээр цэнэглэхэд 100%-ийн бонус 2000 нэгж + 2GB дата.
5000 нэгжээр цэнэглэхэд 100%-ийн бонус 5000 нэгж + 5GB дата + 70/70 багцтай 30 хоногтой 3000 нэгжтэй шинэ дугаар үнэгүй авах эрхийг бэлэг болгон өгнө.
10 ширхэг бэлгийн карт тутамд 1 ширхэгийг бэлэг болгон өгнө.
Хугацаа: 2019.02.28-г дуустал
Миний Монголын ард түмэн сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй
Үндэсний оператор Жимобайл ХХК

 

       

<