Олон улсын 009 гарцын тариф шинэчлэгдлээ

Олон улсын 009 гарцын тариф шинэчлэгдлээ

Та өөрийн гар утсаа ашиглан ямар нэгэн саатал хоцрогдолгүйгээр дэлхийн 240 гаруй улс руу ярих боломж бүхий 009 гарцын тариф шинэчлэгдлээ.
gmobile.mn/mn/cs/164.html


 

                     

<