''АЗ ЖАРГАЛТАЙ'' НАМРЫН УРАМШУУЛАЛ ЭХЭЛЛЭЭ

''АЗ ЖАРГАЛТАЙ'' НАМРЫН УРАМШУУЛАЛ ЭХЭЛЛЭЭ


Жимобайлын Аз жаргалтай намрын урамшуулал эхэллээ. Намрын урамшуулалд Жимобайлын урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид хамрагдахаас гадна Жимобайлын дугааргүй хэрэглэгчид ч мөн адил хамрагдан олон олон урамшууллыг авах боломжтой боллоо.


 

Та Жимобайлын урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч бол хоноггүй

5000, 6000, 10000, 30000 болон 30/30 үйлчилгээний 11000₮-ний цэнэглэгч картаар дансаа цэнэглээд БОНУС ДАТА-г бэлгэнд аваарай. Feel дата үйлчилгээний 8GB дата эрхээр дансаа цэнэглээд датагаа 2 дахин үржүүлэн аваарай.

 


 

Түүнчлэн Жимобайлын дугааргүй найзаа шинэ хэрэглэгчээр уриад өөртөө 10GB, найздаа ч мөн адил 10GB дата эрхийг бэлгэнд авах боломжтой.

 

Хэрвээ та Жимобайлын дугааргүй бол танд 10 сарын турш ашиглах 100GB дата эрхтэй шинэ дугаарыг ердөө 1000₮-өөр худалдан авах гайхалтай боломжийг олгож байна.

 

Урамшууллын хугацаанд удаан ашиглаагүй Жимобайлын урьдчилсан төлбөрт дугаараа сэргээн ашигласан тохиолдолд ч мөн адил 10GB датаг бэлэг болгон аваарай.

 

Урамшууллын хугацаа: 2020 оны 09-р сарын 02-оос 2020 оны 10-р сарын 16-ыг дуустал

 

 

Жимобайл, АЗ ЖАРГАЛТАЙ

 

 

<