ЖИМОБАЙЛ ЖИЛЭЭ ДААНА DOUBLE УРАМШУУЛАЛ ЭХЭЛЛЭЭ

ЖИМОБАЙЛ ЖИЛЭЭ ДААНА DOUBLE УРАМШУУЛАЛ ЭХЭЛЛЭЭ


Сүлжээндээ үнэгүй ярих 0/50 үйлчилгээтэй 180 хоног 12’000 нэгжтэй 60’000₮-ийн цэнэглэгч картын хугацаа 2 дахин үржигдэн Б Ү Т Э Н  Ж И Л И Й Н  Т У Р Ш  С Ү Л Ж Э Э Н Д Э Э  Х Я З Г А А Р Г Ү Й яриа хийх D O U B L E  У Р А М Ш У У Л А Л  зарлагдлаа.


Цар тахлын үеэр хэрэглэгч та бүгдийн гар утсаараа ажлаа амжуулах боломжийг бүрдүүлсэн  бүтэн жилийн турш  сүлжээндээ хязгааргүй ярих урамшууллаа

  • www.gmobile.mn онлайн салбар
  • My gmobile аппликейшн
  • Банкны аппликейшн
  • Lend.mn аппликейшн
  • Gerege аппликейшнуудаар дамжуулан авч өөрийн болон гэр бүлийнхээ аюулгүй байдлыг хамгаалаарай.