iPhone13 гар утас xудалдаанд гарлаа…

iPhone13 гар утас xудалдаанд гарлаа…

iPhone13, iPhone13 Pro, iPhone13 Pro Max, iPhone13 mini гар утаснуудыг албан ёсны эрхтэйгээр үйлчилгээний Цэцэг төв, МТ салбараас зээлийн гэрээгээр худалдан аваарай.


Жимобайлын нийт Дараа төлбөрт Enjoy үйлчилгээний хэрэглэгчид дараах нөхцөлийн дагуу зээлээр авах боломжтой. 

 

Гар утасны марк, багтаамж

Зээлийн хугацаа

Багцын нөхцөл /Enjoy/

Урьдчилгаа төлбөр

Сарын төлбөр /₮/ 

iPhone 13 

12 сар

30,000+

 1 052 000₮ 

263,000

128GB

18 сар

20,000+

175,333

 

24 сар

20,000+

131,500

iPhone 13 Pro 128GB

12 сар

30,000+

 1 307 250 ₮ 

326,813

18 сар

20,000+

217,875

24 сар

20,000+

163,406

iPhone 13 Pro 256GB

12 сар

30,000+

1 434 750₮

358,688

18 сар

20,000+

239,125

24 сар

20,000+

179,344

iPhone 13 Pro Max 128GB

12 сар

30,000+

1 434 750₮

358,688

18 сар

30,000+

239,125

24 сар

30,000+

179,344

iPhone 13 Pro Max 256GB

12 сар

30,000+

 

390,563

18 сар

30,000+

1 562 250₮

260,375

24 сар

30,000+

 

195,281

 

Дараа төлбөрт хэрэглэгч:

  • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд хэрэглэгчийн дугаарт төлбөр бодогдож төлбөрийн тасалдал үүсгэж байгаагүй 22,000₮ болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй багц ашигласан, тухайн багцыг зээлийн гэрээний хугацаанд тасралтгүй ашиглах гэрээ байгуулахыг зөвшөөрсөн хэрэглэгч;
  • Хугацаа хэтэрсэн хэрэглээний төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх;

 

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч:

 

  • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд өөрийн нэр дээрх дугаараа идэвхтэй, тасралтгүй ашигласан байх.
  • Сүүлийн 12 сарын хугацаанд сар тус бүрийн хэрэглээ 22,000₮ болон түүнээс дээш байх;
  • Тухайн дугаар нэгжийн зээл болон дата зээлгүй байх;
  •  Үндсэн болон нэмэлт шалгуурыг хангасан урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч iPhone гар утас зээлээр худалдан авах хүсэлт гаргасан тохиолдолд тухайн дугаарыг зээлийн гэрээний нөхцөлийн дагуу дараа төлбөрт Enjoy багцруу шилжүүлнэ;

Бүрдүүлэх материал:

  •  Хүчин төгөлдөр цахим иргэний үнэмлэх /лавлагаа, гадаад паспорт, жолооны үнэмлэх/;