iPhone13 гар утас xудалдаанд гарлаа…

iPhone13, iPhone13 Pro, iPhone13 Pro Max, iPhone13 mini гар утаснуудыг албан ёсны эрхтэйгээр үйлчилгээний Цэцэг төв, МТ салбараас зээлийн гэрээгээр худалдан аваарай.


Жимобайлын нийт Дараа төлбөрт Enjoy үйлчилгээний хэрэглэгчид дараах нөхцөлийн дагуу зээлээр авах боломжтой. 

 

Гар утасны марк, багтаамж Зээлийн хугацаа Багцын нөхцөл /Enjoy/ Урьдчилгаа төлбөр Гар утасны сарын төлбөр /₮/
iPhone 13 128GB 12 сар 30,000+ 912 250₮ 228.070
18 сар 30,000+ 152.050
24 сар 30,000+ 114.040
iPhone 13 256GB 12 сар 30,000+ 999 975₮ 250.000
18 сар 30,000+ 166.670
24 сар 30,000+ 125.000
iPhone 13 Pro 128GB 12 сар 30,000+ 1 137 250₮ 284.320
18 сар 30,000+ 189.550
24 сар 30,000+ 142.160
iPhone 13 Pro 256GB 12 сар 30,000+ 1 224 750₮ 306.190
18 сар 30,000+ 204.130
24 сар 30,000+ 153.100
iPhone 13 Pro Max 128GB 12 сар 30,000+ 1 312 250₮ 328.070
18 сар 30,000+ 218.710
24 сар 30,000+ 164.040
iPhone 13 Pro Max 256GB 12 сар 30,000+ 1 412 250₮ 353.070
18 сар 30,000+ 235.380
24 сар 30,000+ 176.540

 

Дараа төлбөрт хэрэглэгч:

  • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд хэрэглэгчийн дугаарт төлбөр бодогдож төлбөрийн тасалдал үүсгэж байгаагүй 22,000₮ болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй багц ашигласан, тухайн багцыг зээлийн гэрээний хугацаанд тасралтгүй ашиглах гэрээ байгуулахыг зөвшөөрсөн хэрэглэгч;
  • Хугацаа хэтэрсэн хэрэглээний төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх;

 

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч:

 

  • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд өөрийн нэр дээрх дугаараа идэвхтэй, тасралтгүй ашигласан байх.
  • Сүүлийн 12 сарын хугацаанд сар тус бүрийн хэрэглээ 22,000₮ болон түүнээс дээш байх;
  • Тухайн дугаар нэгжийн зээл болон дата зээлгүй байх;
  •  Үндсэн болон нэмэлт шалгуурыг хангасан урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч iPhone гар утас зээлээр худалдан авах хүсэлт гаргасан тохиолдолд тухайн дугаарыг зээлийн гэрээний нөхцөлийн дагуу дараа төлбөрт Enjoy багцруу шилжүүлнэ;

Бүрдүүлэх материал:

  •  Хүчин төгөлдөр цахим иргэний үнэмлэх /лавлагаа, гадаад паспорт, жолооны үнэмлэх/;