Үндэсний оператор Жимобайлаас ҮНДЭСНИЙ ӨГӨХ ӨДӨР-г ЗАРЛАЛАА...

Үндэсний оператор Жимобайлаас ҮНДЭСНИЙ ӨГӨХ ӨДӨР-г ЗАРЛАЛАА...

 Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч таны 2021.11.26 өдрийн 00:00--23:59 цагийн хооронд худалдан авсан 5000₮-с дээш бүх НЭГЖ ДАТА 2 дахин ҮРЖИГДЭНЭ 


Та энэ өдөр хэдэн ч удаа дансаа цэнэглэх боломжтой бөгөөд цэнэглэлт бүр тань 2 дахин үржигдэх ба таны цэнэглэсэн ДАТА эрх шууд дансанд тань байршиж харин үржигдэж буй НЭГЖ 5 хувааж сар бүрийн эхний өдөр таны дансанд орох болно...

Цэнэглэх боломжууд: 
* www.gmobile.mn онлайн салбар
* My gmobile аппликейшн
* БҮХ банкны аппликейшн
* Lend.mn аппликейшн
* Gerege аппликейшн 
* Жимобайлын хамгийн ойр салбар болон нэгж худалдаалж буй бүх цэгүүдээс цэнэглэх боломжтой.