ДАНСАА ЦЭНЭГЛЭЭД ДАТА БЭЛГЭНД АВААРАЙ.

ДАНСАА ЦЭНЭГЛЭЭД ДАТА БЭЛГЭНД АВААРАЙ.Бид 15 жилийн ойгоо тохиолдуулан нийт хэрэглэгч нартаа олон олон урамшуулал, бэлгийг барьсаар байгаа билээ. Энэ удаад урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчиддээ зориулан бүх төрлийн цэнэглэгч карт бүрт 15GB ДАТА бэлэглэж байна.


Цэнэглэгч картын төрөл

Худалдах үнэ

Урамшуулал

Урамшууллын дата ашиглах хугацаа

Хоногтой

0/30, 5000 нэгж+30 хоног

20000₮

15GB дата багц

5 хоног

0/50, 5000 нэгж+1GB дата +30 хоног

15000₮

0/50, 12000 нэгж+180 хоног

60000₮

30/30, 11000 нэгж+30 хоног

11000₮

50/50, 6000 нэгж+60 хоног

6000₮

Хоноггүй

1000 нэгж

1000₮

1 хоног

2000 нэгж

2000₮

1 хоног

5000 нэгж

5000₮

5 хоног

10000 нэгж

10000₮

5 хоног

30000 нэгж

30000₮

5 хоног

 
Нэмэлт тайлбар:
  • Хэрэглэгч та цэнэглэгч картаа бүх сувгаар хэдэн ч удаа худалдан авах боломжтой ба цэнэглэгч картын төрлөөс хамааран урамшууллын дата багц нь урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчийн бонус дата дансанд орно.
  • Хэрэглэгч таны бонус дата хугацаа дуусаагүй байхад дахин урамшуулалтай цэнэглэгч картаар дансаа цэнэглэсэн тохиолдолд бонус дата нэмэгдэж хуримтландаж харин дата хугацаа нэмэгдэж хуримтлагдахгүй.
  • Хязгааргүй болон Social mix дата багцтай дугаарт бонус датаг давхар идэвхжүүлсэн тохиолдолд хязгааргүй дата багц түрүүлж бодогдоно.       
  • Үндсэн дата болон фэйсбүүк багцтай дугаарт бонус датаг идэвхжүүлсэн тохиолдолд бонус дата түрүүлж бодогдоно.
  • Мөн энэхүү урамшуулалд 7000₮ -ийн 7000 нэгж 7GB ДАТА-тай цэнэглэгч карт хамаарахгүй. 

 

 

 

 .