НЭГЖ, ДАТАГ НЭГ ҮНЭЭР АВАХ "DATA PLUS" УРАМШУУЛАЛ эхэллээ

НЭГЖ, ДАТАГ НЭГ ҮНЭЭР АВАХ "DATA PLUS" УРАМШУУЛАЛ эхэллээ

 

 

 .