Бүтэн жил үнэгүй ярих эрх 60000төг боллоо

          0/50 үйлчилгээний 180 хоногтой картын хугацаа 2 дахин үржигдэж 365 хоногтой боллоо. Та 60000₮-ийн картаар дансаа цэнэглэснээр 365 хоногийн турш сүлжээндээ үнэгүй ярьж, бусад сүлжээнд 50₮-өөр ярих эрхтэй болохоос гадна дансанд тань 12000 нэгж нэмэгдэж орно. Урамшуулал 2016.06.06-ыг дуустал үргэлжилнэ.

Үндэсний оператор Жи-Мобайл

Онлайн туслах