1. Нүүр   /   eSIM сэргээх

eSIM сэргээх
*Та өөрийн ашиглаж буй жимобайлын энгийн болон eSIM бүхий дугаараа eSIM-ээр сэргээн ашиглах боломжтой.