` GMobile Үндэсний Оператор
Slide background
Давуу тал
ХЭРЭГЛЭЭНД ТОХИРСОН БАГЦЫН СОНГОЛТУУД ХЯЗГААРГҮЙ ДАТА ЭРХ НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРАМШУУЛАЛ
Сарын хэрэглээндээ тохируулан үйлчилгээний олон төрлийн багцаас сонгох боломжтой Аль ч багцыг сонгосон дата хэрэглээ хязгааргүй G-tone, Дуудлага хадгалах үйлчилгээний урамшуулалтай
10'000 A
1GB
хязгааргүй дата
сүлжээндээ хязгааргүй яриа
10'000 B
1GB
хязгааргүй дата
250мин
сүлжээ харгалзахгүй яриа
15'000 A
5GB
хязгааргүй дата
15'000 B
3GB
хязгааргүй дата
сүлжээндээ хязгааргүй яриа
20'000 A
9GB
хязгааргүй дата
100ш
мессеж
20'000 B
6GB
хязгааргүй дата
сүлжээндээ хязгааргүй яриа
100ш
мессеж
20'000 C
2GB
хязгааргүй дата
сүлжээндээ хязгааргүй яриа
200мин
бусад сүлжээнд яриа
100ш
мессеж
20'000 D
2GB
хязгааргүй дата
500мин
сүлжээ харгалзахгүй яриа
100ш
мессеж
30'000 A
18GB
хязгааргүй дата
300ш
мессеж
30'000 B
12GB
хязгааргүй дата
сүлжээндээ хязгааргүй яриа
200мин
бусад сүлжээнд яриа
300ш
мессеж
30'000 C
5GB
хязгааргүй дата
сүлжээндээ хязгааргүй яриа
500мин
бусад сүлжээнд яриа
300ш
мессеж
40'000
25GB
хязгааргүй дата
хязгааргүй яриа
хязгааргүй мессеж
60'000
50GB
хязгааргүй дата
хязгааргүй яриа
хязгааргүй мессеж
100'000
хязгааргүй дата
хязгааргүй яриа
хязгааргүй мессеж
 

ХУВЬ ХҮН: Цахим үнэмлэх

БАЙГУУЛЛАГА: Албан хүсэлт болон байгууллагын гэрчилгээний хуулбар

Бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр 0₮

Та дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ дугаар авах бол энд дарна уу


Санамж: Хязгааргүй яриа, мессеж эрхтэй багцуудын хэрэглээ зүй зохистой хэрэглээгээр зохицуулагдана.