Дотны 4 хүнтэйгээ үнэгүй яриарай

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний урамшуулал
Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч та хоноггүй 10000 нэгжээр дансаа цэнэглээд дотны 4 хүнтэйгээ 2 сарын турш, 30000 нэгжээр дансаа цэнэглээд дотны 4 хүнтэйгээ 5 сарын турш үнэгүй яриарай.

  • Та урамшуулалтай картаар дансаа цэнэглэсний дараагаар 248 тусгай дугаар үнэгүй ярих дугаараа илгээнэ үү. Админ хэрэглэгч 4 хүртэлх урьдчилсан төлбөрт дугаарыг нэг нэгээр нь мессежээр илгээн бүртгүүлнэ.
  • Бүртгүүлсэн дугаараас админ хэрэглэгчрүү, админ хэрэглэгчээс бүртгүүлсэн дугаарруу үнэгүй ярих эрхтэй.
Дараа төлбөрт үйлчилгээний урамшуулал
Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч багцаа ахиулаад 3 сарын турш суурь хураамжаасаа 10%-ийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Мөн шинэ хэрэглэгч болсон тохиолдолд бүртгэлийн хураамжийг 0 төгрөг болох ба 4, 5, 6-р сарын суурь хураамжаас 10% хөнгөлөлт эдэлнэ. Хайртай хүмүүстэйгээ хором бүрийг хамтдаа.      /Урамшуулал 2017.03.31-г дуустал/
                                                                                

Онлайн туслах