Дата зээлдэг боллоо

2018 оны анхны шинэ үйлчилгээгээ хэрэглэгч танд танилцуулъя.

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид дата зээлэх боломжтой боллоо.
Та мессеж илгээх хэсэгт Z гээд зай аван 500МВ гэж бичин 235 дугаарт илгээснээр 500МВ дата зээлэх ба энэхүү үйлчилгээг ашиглах хугацаа нь тухайн өдрийнхөө 23:59 цаг хүртэл хүчинтэй, 550 нэгжийн төлбөртэй юм.
Хэрэглээнд нийцсэн олон төрлийн багцтай, хамгийн хурдан интернетийн хэрэглэгчдэд датагүй үе гэж үгүй боллоо. Яарч тулгамдсан цагт танд Дата зээл үйлчилгээ туслах болно.  

Онлайн туслах