100%-н бонус НЭГЖ+ДАТА-тай Сар шинийн бэлгийн карт худалдаанд гарлаа.

100%-н бонус НЭГЖ+ДАТА-тай Сар шинийн бэлгийн карт худалдаанд гарлаа.

Нэгж гэмээнэ үржигдэн өссөн
Дата гэмээнэ арвижин өссөн
100%-н бонус НЭГЖ+ДАТА-тай Сар шинийн БЭЛЭГтэй карт худалдаанд гарлаа.
Хугацаа: 2019.02.28-г дуустал
Миний Монголын ард түмэн сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй
Үндэсний оператор Жимобайл ХХК

 

       

Онлайн туслах