Дата зээлдэг боллоо

2018 оны анхны шинэ үйлчилгээгээ хэрэглэгч танд танилцуулъя.

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид дата зээлэх боломжтой боллоо.
Та мессеж илгээх хэсэгт Z гээд зай аван 500МВ гэж бичин 235 дугаарт илгээснээр 500МВ дата зээлэх ба энэхүү үйлчилгээг ашиглах хугацаа нь тухайн өдрийнхөө 23:59 цаг хүртэл хүчинтэй, 550 нэгжийн төлбөртэй юм.
Хэрэглээнд нийцсэн олон төрлийн багцтай, хамгийн хурдан интернетийн хэрэглэгчдэд датагүй үе гэж үгүй боллоо. Яарч тулгамдсан цагт танд Дата зээл үйлчилгээ туслах болно.