` GMobile Үндэсний Оператор

Facebook 30 хоног

Mountain View

- Дата багцгүй хэрэглэгчид дээрх багцыг авснаар FACEBOOK хязгааргүй ашиглана.
- Гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 2 минутын дараа багц идэвхжинэ.


SKU SKU120
Дата эрх Facebook хязгааргүй
Хоног 30 хоног
Үндсэн үнэ 5000MNT
Үнэ 3000MNT