` GMobile Үндэсний Оператор

NP30G

Mountain View

NP30G


SKU SKU170

• Өндөр хурдны 4G/LTE сүлжээнд ашиглагдана

• Төхөөрөмжийн USB холбогчийг зөөврийн компьютер, ширээний компьютер, автомашины тамхины асаагуурын залгуур, external battery, ханын залгуурын USB оролтонд залгаж асаах боломжтой

• Төхөөрөмжийг USB оролтоос салгасны дараа төхөөрөмж унтарна

• 8 хүртэлх хэрэглэгч нэгэн зэрэг холбогдох боломжтой

• Төхөөрөмжийн ар талаас Wi-Fi нэрийг харах

• Шошгон дээр байрлах Wi-Fi нууц үгийг оруулан нэвтэрнэ

• USB оролтоор холбож байгаа тохиолдолд автоматаар танина

  • УРАМШУУЛАЛ: Төхөөрөмжийн урамшуулалд үйлчилгээний 70/70 багцын 30 хоногтой 0 нэгж + 365 хоногтой 360GB дататай шинэ дугаар дагалдана 
  • Үнэ 360000MNT