` GMobile Үндэсний Оператор

1 хоног дата хязгааргүй

Mountain View

- Зөвхөн урьдчилсан төлбөрт болон Жи-Интернет үйлчилгээний дугаарт цэнэглэнэ.
- Гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 2 минутын дараа багц идэвхижнэ.


SKU SKU19
Тохирох үйлчилгээ ЖИ-ИНТЕРНЕТ
Дата эрх data unlimited
Хоног 1 хоног
Үнэ 1000MNT