` GMobile Үндэсний Оператор

30/30 үйлчилгээний 30 хоногтой карт

Mountain View

221 дугаарт G гэсэн мессеж илгээж ярианы тарифаа шалгана уу?


SKU SKU24
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
30/30 үйлчилгээ
Данс 11000 Units
Хоног 30
Үнэ 11000MNT