` GMobile Үндэсний Оператор

100MB, 3 хоног

Mountain View

- Зөвхөн урьдчилсан төлбөрт болон Жи-Интернет үйлчилгээний дугаарт цэнэглэнэ.
- Гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 2 минутын дараа багц идэвхижнэ.


SKU SKU29
Тохирох үйлчилгээ ЖИ-ИНТЕРНЕТ
Дата эрх 100MB
Хоног 3 хоног
Үнэ 1000MNT