` GMobile Үндэсний Оператор

240GB, 365 хоног

Mountain View

- Зөвхөн урьдчилсан төлбөрт болон Жи-Интернет үйлчилгээний дугаарт цэнэглэнэ.
- Гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 2 минутын дараа багц идэвхижнэ.


SKU SKU31
Тохирох үйлчилгээ ЖИ-ИНТЕРНЕТ
Дата эрх 120GB
Хоног 365 хоног
Үнэ 240000MNT