` GMobile Үндэсний Оператор

30 хоног дата хязгааргүй

Mountain View

- Зөвхөн урьдчилсан төлбөрт болон Жи-Интернет үйлчилгээний дугаарт цэнэглэнэ.
- Гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 2 минутын дараа багц идэвхижнэ.


SKU SKU34
Тохирох үйлчилгээ ЖИ-ИНТЕРНЕТ
Дата эрх data unlimited
Хоног 30 хоног
Үнэ 25000MNT