` GMobile Үндэсний Оператор

365 хоног дата хязгааргүй

Mountain View

- Зөвхөн урьдчилсан төлбөрт болон Жи-Интернет үйлчилгээний дугаарт цэнэглэнэ.
- Гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 2 минутын дараа багц идэвхижнэ.


SKU SKU35
Тохирох үйлчилгээ ЖИ-ИНТЕРНЕТ
Дата эрх data unlimited
Хоног 365 хоног
Үнэ 240000MNT