` GMobile Үндэсний Оператор

500MB, 8 хоног

Mountain View

- Зөвхөн урьдчилсан төлбөрт болон Жи-Интернет үйлчилгээний дугаарт цэнэглэнэ.
- Гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 2 минутын дараа багц идэвхижнэ.


SKU SKU37
Тохирох үйлчилгээ ЖИ-ИНТЕРНЕТ
Дата эрх 500MB
Хоног 8 хоног
Үнэ 4000MNT