` GMobile Үндэсний Оператор

NS10

Mountain View

NS10


SKU SKU51

• Дуудлага хүлээн авах, дуудлага хийх, орчны чимээг дамжуулахад ашиглагдана

• Чанга яригч нь анхааруулга өгөх, мэдээлэл дохио өгөх үед дуугарна

• Батарей хүлээх горимд 48 цаг хүртэл, ажиллах горимд 15 цаг хүртэл

• 2,5мм-н оролттой 3 ширхэг нэмэлт мэдрэгч залгах боломжтой

• Чихэвчний стандарт оролттой

• Ажиллах орчин /-20/-/+60/ градус

• Мэдрэх зай 5м

• Мэдрэх өнцөг хэвтээ /80ө/ босоо/80ө/

  • САНАМЖ: Төхөөрөмжинд зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээний дугаарын хамт ашиглаж болно.
  • Бүртгэлийн хураамж: 0₮

    Барьцаа: 30000₮

    Сарын суурь хураамж: 5000₮

    Суурь хураамжинд дагалдах эрх: 50 минут /сүлжээ харгалзахгүй/ + 150 мессеж /сүлжээ харгалзахгүй/

  • УРАМШУУЛАЛ:  Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний 0/50 багцын 365 хоногтой, 10000 нэгжтэй, сүлжээндээ 3000 мессежний эрхтэй шинэ дугаар 
  • Үнэ 140000MNT