HT- 486

Mountain View

НЭМЭЛТ ОНЦЛОГ:
Факсын аппарат холбож факс илгээх, хүлээн авах
Жи-Интернетфон үйлчилгээний дугаарыг тохируулан интернет сүлжээтэй газраас LAN /RJ11/ кабелиар телефон аппарат холбон яриа хийнэ.
УРАМШУУЛАЛ: Жи-Интернетфон үйлчилгээний 50/50 багцтай 180 хоногтой, 2500 нэгжтэй шинэ дугаар


SKU SKU58
Сүлжээ CDMA 450MHz
Технологи ALL IP
Үйлдвэрлэгч GRANDSTREAM
Хэмжээ 65 x 90 x 20 mm
Оролт гаралт LAN
Нэмэлт send a fax & receive
Үнэ 70000MNT

Онлайн туслах